Çeviri Sektörü

  • Bu sayfayı Paylaş
  • Facebook'da paylaş
  • Twiter'da paylaş
  • Whatsapp'da paylaş
  • Google Plus'da paylaş
  • E-posta gönder
  • Linkedin'de paylaş

Blog

Çeviri Sektörü


Çeviri sektörü hepimizin bildiği üzere son derece geniş kapsamlı bir mesleki alandır. Bu çerçevede her çevirmen en az bir dilde ve kendisine yakın gördüğü dalda uzmanlaşmaya ve bu doğrultuda çeviri yapmaya çalışıyor. Çeviri büroları ise farklı dillerden ve alanlardan çevirmenleri bünyesinde toplayarak, çeviri talebinde bulunan kişilere en doğru hizmeti vermeye çabalıyor. Ancak bu süreçte hem çevirmenlerimiz hem de çeviri işletmelerimiz tarafında sorunlar baş göstermekte ve bu başlıklara bir türlü istenen ve beklenen sonuç gelmemektedir.

Öncelikle çeviri sektörünün iki alanı olan çevirmenler ve çeviri işletmelerinin bir araya gelmesi gerekiyor. Bu noktada yaşanan ayrım, mücadelenin verilme şeklini de etkiliyor. Tek ve gür olarak çıkmayan ses, cılız ve anlaşılmaz hale geliyor. Bu süreçte ne çevirmenler ne de çeviri büroları sırtlarını yaslayacağı bir oluşum bulamamaktan şikayet etmekte ve her geçen günle birlikte sorunlar da dağ gibi büyümekte. Yaşadığımız derin yalnızlık çerçevesinde bazı soruları kendi başımıza cevaplandırmaya çalışsak da ne yazık ki kapılar hep yüzümüze kapanıyor. Buna sebep olan neden ise yukarıda bahsettiğim üzere çok seslilik içerisinde sesin kaybolmasıdır.

Çok sesliliğin ilk sebebi her kesimin hep bir ağızdan yalnızca kendi sorunlarını dile getirmesidir. Bir diğer nedeni ise, bu alanda kurulan ancak ne yazık ki istenen verimi elde etmekten çok uzak olan örgütlenmelerdir. Yıllarca çevirmenler ve çeviri büroları tarafında örgütlü yapılardan uzak durulması işte tam da bu nedenle gerçekleşmiştir. Dağınık ve meslekten uzak olan bu gruplaşmalar, istenilen aktifliği bir türlü yakalayamamış ve bizlere dilediğimiz, özlediğimiz bir çalışma ortamını sunamamışlardır.

Akademik dünya ile olan bağlar da zaman içerisinde ciddi derecede zayıflamıştır. Fakülte düzeyinde verdiği eğitim ile tercüme sektörüne en büyük katkıyı burası yapıyor ancak yetiştirdiği genç arkadaşlarımızı bizimle bir türlü buluşturamıyor. Bu genç dimağlar da henüz yolun başında meslekten kopup, farklı alanlarda şansını deniyor. Kısacası sorunlar büyüyor ancak çözümler de bir türlü sunulamıyor.

Peki, ne yapmalıyız ve sektörümüzü daha yukarıya nasıl taşımalıyız? Çeviri dünyası öyle güçlü bir alan ki, herhangi bir nedenle çalışmalarımız durduğunda, ülkeler arasında bile iletişim kesilebilir. Çünkü çeviri hizmeti zannedildiği gibi herkes tarafından yapılamaz ve yalnızca profesyonel olarak verilebilir. Hem hizmet kalitesini artırmak hem de var olan haklarımızı (çevirmenler ve çeviri büroları olarak) elde edebilmek için doğru örgütlenmiş bir yapıya kavuşmalıyız. Bu yapı içerisinde her sorun tek tek ele alınsın, hiçbir detay atlanmasın. Öncelikle alansal olarak çevirmen ve çeviri bürosu ayrımına son vermek gerekmektedir. Çünkü her ikisi de birbirine sıkı sıkıya bağlanmıştır. İşveren konumunda bulunan çeviri büroları bu mesleği ileriye taşıyan çevirmenler olmazsa iş yapamazlar. Çevirmen tarafında ise mesleğe yeni adım atan ve tecrübe kazanmak isteyen tercüman adaylarımız bu işletmeleri bir okul gibi görebilir. Ancak burada önemli nokta aramıza yeni katılacak olan paydaşlarımızın da haklarının korunması gerekliliğidir.  Yani kapsamlı bir çalışma yürütülerek, baştan sona her kesimi kapsayıcı önemler alınmalıdır.

Gelin hep birlikte olalım. Bu mesleği daha yukarılara taşıyalım ve bunu da tek başımıza değil, birliktelik içerisinde yapalım. Herkesi, fikrini özgürce söyleyebileceği, rahat bir şekilde eleştiri getirip, sorunları büyüten değil, çözüme kavuşturan ve birileri tarafından değil, sizler tarafından yönetilen bizlerden başka herhangi bir amaç gütmeyen, yalnızca sizin isteklerinize cevap veren bir yapı etrafında toplanmaya ve daha da güçlenmeye davet ediyorum. Gelin birleşelim herkes taşın altına elini koysun ki sesimiz daha güçlü çıksın. Bu sektör hepimizin ve biz daha ileride olmayı hak ediyoruz. Bu bağlamda, meslekleşebilme ve birlikte hareket edebilmenin en doğru ve meşru yolu, sivil toplum yapısına ve bilincine sahip olmaktan geçmektedir. Dolayısıyla, mesleki anlamdaki haklarınızı ancak derneklere ve federasyonlara üye olarak ve bu kanallar aracılığıyla katma değer sağlayarak koruyabilirsiniz.

Ulçef - Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu

Taş Ali Koçer 


0553 260 75 77